POWER MANAGEMENT

Om de uitlaat, gas- en geluidsuitstoot en het verbruik van brandstof tot een minimum terug te dringen, maken we gebruik van verschillende, onder andere zelf ontwikkelde, power management systemen.

Deze systemen stemmen meerdere (vormen van) energievoorzieningen op elkaar af om zo min mogelijk overlast van welke vorm dan ook te veroorzaken. Toepassingen zijn onder andere het starten en stoppen op basis van beschikbaar en gewenst vermogen, combinaties met energieopslag en combinaties voor het hanteren van een vermogensbalans bij integratie van variabele Renewable Energy Sources. Wanneer het gevraagde vermogen te hoog dreigt te worden, wordt een volgende aggregaat synchroon in loadshare bijgeschakeld. Wanneer het gevraagde vermogen weer zakt, wordt het aggregaat weer afgeschakeld. Eventueel kan van hoofd-aggregaat worden geschakeld om de urenstanden te balanceren.

Toepassingen Power Management

Combineren van een aggregaat en accupakket

Ook het combineren van een aggregaat en accupakket behoort tot een van deze power management systemen. Het accupakket is dan de leidende voorziening voor het gevraagde vermogen. Wanneer het accupakket leeg dreigt te raken of het vermogen voor het accupakket te hoog wordt, wordt het aggregaat opgestart en synchroon bijgeschakeld. Als het accupakket weer vol is of het vermogen is gezakt, wordt het aggregaat weer afgeschakeld. Deze oplossing is ook te combineren met duurzame opwekmethoden als PV-panelen.

Reverse Power System

Een ander system waarmee we vermogen beheren, is het Reverse Power System. Bij een overschot van vermogen (er meer wordt opgewekt dan verbruikt) kan bijvoorbeeld een accupakket worden opgeladen. De vrijgekomen energie kan dan later weer worden verbruikt. Wanneer het overschot aan energie te veel is, kan het Reverse Power System worden gebruikt om het overschot aan energie tijdelijk de dissiperen om een continue bedrijfsvoering te kunnen blijven garanderen. Vooral bij aggregaten in eiland toepassing is dit Reverse Power System een uitkomst. Doordat er door power management nooit meer energievoorzieningen draaien, en daarbij uitlaatgas- en geluidsuitstoot veroorzaken, dan nodig, wordt de overlast beperkt tot het minimale. Dit is vooral ’s nachts ideaal, wanneer er vaak minder vermogen wordt gevraagd.

Reverse Power System

Een ander system waarmee we vermogen beheren, is het Reverse Power System. Bij een overschot van vermogen (er meer wordt opgewekt dan verbruikt) kan bijvoorbeeld een accupakket worden opgeladen. De vrijgekomen energie kan dan later weer worden verbruikt. Wanneer het overschot aan energie te veel is, kan het Reverse Power System worden gebruikt om het overschot aan energie tijdelijk de dissiperen om een continue bedrijfsvoering te kunnen blijven garanderen. Vooral bij aggregaten in eiland toepassing is dit Reverse Power System een uitkomst. Doordat er door power management nooit meer energievoorzieningen draaien, en daarbij uitlaatgas- en geluidsuitstoot veroorzaken, dan nodig, wordt de overlast beperkt tot het minimale. Dit is vooral ’s nachts ideaal, wanneer er vaak minder vermogen wordt gevraagd.